“Jamar” Michał Jałowiecki
ul. Powstańców Śląskich 5
44-178 Przyszowice
tel.: 322 357 246, fax: 323 014 628

Twój koszyk: 0,00 zł

Jak kupować?

UWAGA!
Ze względu na dużą ilość dostawców i producentów fotografie na stronie mają charakter poglądowy i nie zawsze odzwierciedlają dokładnie towar, który aktualnie znajduje się w sprzedaży. W celu uniknięcia problemów sugerujemy wcześniejszy kontakt z naszym biurem.
ZAMÓWIENIA


 

1. Zamówienia produktów dokonuje się przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00 oraz  w soboty, w niedziele i święta, rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym.

2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta, podczas rejestracji 
lub przy składaniu zamówienia.

3.W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu, Klient zostaje o tym niezwłocznie poinformowany. Także w przypadku jakiegokolwiek powodu dla którego zamówienie nie może zostać zrealizowane, Klient zostanie o tym poinformowany. Może zrezygnować z całości zamówienia lub jego części. Może również zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia (do uzgodnienia i potwierdzenia drogą mailową).

4. Ostatnim etapem składania zamówienia jest przedstawienie Klientowi przez Sprzedawcę ostatecznych warunków, terminu i kosztów dostawy złożonego zamówienia.

5. Dowodem sprzedaży towaru jest paragon fiskalny lub faktura VAT (wymagane jest zaznaczenie wybranej opcji w formularzu zamówienia).

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania się z realizacji zamówienia w każdym momencie jego realizacji, przy jednoczesnym poinformowaniu o tym Klienta.

TERMIN REALIZACJI

1. Czas realizacji zamówienia to czas, który dla transakcji 100% przedpłaconych upływa od momentu zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy, a dla pozostałych od ostatecznego potwierdzenia zamówienia i warunków dostawy do chwili wysyłki towaru, przy czym w każdym przypadku uwzględniane są tylko dni robocze. 

2. Czas realizacji wynosi średnio, w zależności od rodzaju zamawianego towaru - od 2 do 14 dni roboczych.


3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji.


WYSYŁKA

Koszty dostawy złożonego zamówienia każdorazowo wymagają potwierdzenia lub indywidualnej wyceny.
Preferowany sposób dostawy klient wybiera w formularzu zamówienia.

1. Dostawa za pośrednictwem kuriera - preferowana dla towarów nie przekraczających w całości 30kg
Sprzedawca wysyła zakupione towary wraz z dowodem zakupu, na adres wskazany w formularzu zamówienia. 
Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru.
Koszty przesyłki mogą ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany - w takim wypadku może zrezygnować z zamówienia.
Podczas odbioru przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy kurierskiej jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą.
Tylko na podstawie protokołu szkody potwierdzonego przez kuriera możliwa jest wymiana towaru na nieuszkodzony oraz dochodzenie dalszych roszczeń od firmy kurierskiej.


2. Transport zlecony
Zamówiony towar wraz z dowodem zakupu dostarczany jest pod podany w formularzu zamówienia adres dostawy transportem zleconym.
Klient zostaje obciążony kosztem usługi transportowej, zgodnie z indywidualną wyceną przedstawioną mu przez Sprzedającego. Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się po otrzymaniu od Kupującego zamówienia do niezwłocznego kontaktu drogą telefoniczną lub na wskazany przez klienta adres korespondencji elektronicznej celem przekazania informacji na temat pełnych kosztów i warunków dostawy planowanego zamówienia.
Koszt usługi transportowej jest zależny od odległości wyznaczonej pomiędzy siedzibą sprzedającego lub wybranym magazynem fabrycznym producenta a adresem dostawy oraz ilości, wymiarów i masy zamówionego towaru.
Wysyłka towaru następuje w czasie uzgodnionym z Klientem.
Klient ma obowiązek zapewnić w uzgodnionym terminie rozładunek w miejscu dostawy, oraz bezpieczny i swobodny dojazd.
 W przypadku nieobecności Klienta w uzgodnionym terminie, wymaga się obecności osoby upoważnionej do odbioru towaru w imieniu Klienta.
W przypadku płatności gotówką przy odbiorze zamówienia, Klient (lub inna upoważniona osoba) jest zobowiązany wypłacić pełną ustaloną kwotę kierowcy realizującemu dostawę przed wydaniem towaru Kupującemu.
W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznaje się osobę wpłacającą wymaganą kwotę kierowcy transportu, bez potrzeby dostarczenia upoważnienia.
W przypadku zrealizowania dostawy pod wskazany w formularzu zamówieniu adres w ustalonym terminie i zaistnieniu okoliczności leżących po stronie Klienta, a uniemożliwiających wydanie towaru (np. nie zapewniony rozładunek, nieobecność osoby upoważnionej do odbioru zamówienia, brak możliwości bezpiecznego i swobodnego dojazdu do miejsca rozładunku...) Klient zostanie obciążony kosztami transportu, zgodnie z ich wartością.
Podczas odbioru dostarczonej przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika przewoźnika jakość i kompletność dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki, konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika przewoźnika, a następnie możliwie jak najszybszy kontakt ze Sprzedawcą.

3. Odbiór osobisty

Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub drogą mailową terminu odbioru.
Towar wydany zostanie tylko Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu upoważnienia faxem, drogą mailową lub osobiście).
W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, towar zostanie wydany osobie dokonującej wpłaty.
Odbierający towar, potwierdza zgodność z zamówieniem oraz brak uszkodzeń mechanicznych, składając podpis potwierdzający odbiór.ZWROT TOWARÓW

1. Zwrot pełnowartościowego towaru może nastąpić do 14 dni od jego otrzymania i na koszt Klienta. W przypadku odesłania towaru wraz z formularzem odstąpienia od umowy zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni.
Wzór formularza odstąpienia od umowy:  
http://uokik.gov.pl/download.php?id=779.

Cofnij